Mga Libreng Online na Kursong Ingles sa Pamahalaan ng US

Gusto mong pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa Ingles?

Ang gobyerno ng US, sa pamamagitan ng USA Learns initiative, ay nagbukas ng 8 libreng kurso para matuto ng English kung saan maaari kang bumuo ng mga kasanayan tulad ng diction, vocabulary, grammar, pronunciation, listening comprehension, reading, writing at daily skills sa English.



Pumili ng isang link sa ibaba upang matuto nang higit pa tungkol sa mga paraan para sanayin ang bawat isa sa mga kasanayang ito sa pamamagitan ng mga libreng kursong ito para sa pag-aaral ng Ingles na inaalok ng Pamahalaan ng US!

Libreng Online English Language Course USA Learns
Libreng Online English Vocabulary Course USA Learns
Libreng Online English Grammar Course USA Learns
Libreng Online English Pronunciation Course USA Learns
Libreng Online na Kurso sa Pakikinig sa  English USA Learns
Libreng Online na Kurso sa Pagbasa sa English USA Learns
Libreng Online na Kurso sa Pagsusulat sa English USA Learns
Libreng Online Life Skills Course sa English USA Learns

 

¿Quieres conocer los mejores contenidos gratis para aprender inglés?

Suscríbete y conoce los mejores cursos online gratis para aprender inglés

¡Suscribirme!
close-link