Qeveria e Shteteve të Bashkuara hap kurse falas të anglishtes

Qeveria e Shteteve të Bashkuara hap kurse falas të anglishtes

Kurs në internet:

Nëpërmjet nismës USA Learns, qeveria e Shteteve të Bashkuara ofron kurse falas për të mësuar anglisht për të gjithë personat e interesuar për të avancuar në studimin e kësaj gjuhe.
Përveç këtij kursi falas të anglishtes, USA Learns ofron kurse përgatitore falas për ata njerëz që janë në proces ose dëshirojnë të bëhen shtetas të atij vendi.Afati i fundit:

Kursi gjithmonë i hapur

Institucioni që ofron kursin:

Qeveria e SHBA

Metodologjia e studimit:

Kurs online

Fusha e studimit:

Anglishtja e nivelit bazë, mesatar dhe e avancuar

Përfitimet dhe kërkesat:

Për të mësuar se si të regjistroheni në këtë kurs, vizitoni faqen zyrtare të ofruesit.

Uebsajti me informacion:

Kurse online falas të anglishtes Qeveria e Shteteve të Bashkuara