Ang Pamahalaan ng Estados Unidos ay nagbubukas ng mga libreng kursong Ingles

Online na kurso:

Sa pamamagitan ng inisyatiba ng USA Learns, nag-aalok ang gobyerno ng Estados Unidos ng mga libreng kurso para matuto ng Ingles para sa lahat ng taong interesadong sumulong sa pag-aaral ng wikang ito.
Bilang karagdagan sa libreng kursong Ingles na ito, nag-aalok ang USA Learns ng mga libreng kurso sa paghahanda para sa mga taong nasa proseso o gustong maging mamamayan ng bansang iyon.Deadline:

Laging bukas ang kurso

Institusyon na nag-aalok ng kurso:

gobyerno ng U.S

Pamamaraan ng pag-aaral:

Online na kurso

Larangan ng pag-aaral:

Basic, intermediate at advanced na antas ng English

Mga Benepisyo at Kinakailangan:

Upang malaman kung paano mag-enroll sa kursong ito, bisitahin ang opisyal na site ng provider.

Website na may impormasyon:

Libreng online na kursong Ingles sa gobyerno ng Estados Unidos