Khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí Chính phủ Hoa Kỳ

Bạn muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình?

Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua sáng kiến USA Learns, đã mở 8 khóa học tiếng Anh miễn phí, trong đó bạn có thể phát triển các kỹ năng như phát âm, từ vựng, ngữ pháp, phát âm, nghe hiểu, đọc, viết và các kỹ năng hàng ngày bằng tiếng Anh.Hãy chọn liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về cách rèn luyện từng kỹ năng này thông qua các khóa học tiếng Anh miễn phí do Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp!

Khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí USA Learns
Khóa học từ vựng tiếng Anh trực tuyến miễn phí USA Learns
Khóa học ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến miễn phí USA Learns
Khóa học phát âm tiếng Anh trực tuyến miễn phí USA Learns
Khóa học nghe trực tuyến miễn phí bằng tiếng Anh USA Learns
Khóa học đọc trực tuyến miễn phí bằng tiếng Anh USA Learns
Khóa học viết trực tuyến miễn phí bằng tiếng Anh USA Learns
Khóa học Kỹ năng sống trực tuyến miễn phí bằng tiếng Anh USA Learns