Chính phủ Hoa Kỳ mở khóa học tiếng Anh miễn phí

Khóa học trực tuyến:

Thông qua sáng kiến ​​USA Learns, chính phủ Hoa Kỳ cung cấp các khóa học tiếng Anh miễn phí cho tất cả những người quan tâm đến việc nâng cao việc học ngôn ngữ này.
Ngoài khóa học tiếng Anh miễn phí này, USA Learns còn cung cấp các khóa học chuẩn bị miễn phí cho những người đang trong quá trình hoặc mong muốn trở thành công dân của quốc gia đó.Thời hạn:

Khóa học luôn mở

Cơ sở cung cấp khóa học:

Chính phủ Hoa Kỳ

Phương pháp nghiên cứu:

Khóa học trực tuyến

Chuyên ngành:

Tiếng Anh trình độ cơ bản, trung cấp và cao cấp

Quyền lợi và yêu cầu:

Để tìm hiểu cách đăng ký khóa học này, hãy truy cập trang web chính thức của nhà cung cấp.

Trang web có thông tin:

Các khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí của chính phủ Hoa Kỳ